Strona główna

Aktualności

Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja specjalna)

sobota, 4 lipca 2020

SPECJALNA EDYCJA KONKURSU służy finansowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomysłów i działań, które stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby społeczności lokalnej pojawiające się w trakcie ogłoszonego stanu epidemii. Zgłaszane inicjatywy muszą uwzględniać ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. W przypadku gdy zaplanowane działania będą niezgodne z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii lub będą stanowiły zagrożenie dla uczestników lub realizatorów, komisja konkursowa ma obowiązek odrzucić taki wniosek. 

Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja III)

sobota, 1 lutego 2020

Miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w ramach projektu „reWITA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zatrudnimy psychologów

piątek, 27 grudnia 2019

Stowarzyszenie „17-tka” ogłasza nabór ofert zatrudnienia w ramach realizacji projektu: „Rybnicka Akademia Rodziny” (WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-001), projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

SYNERGIA w profilaktyce społecznej

piątek, 13 września 2019

Stowarzyszenie „17-tka” ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji: „SYNERGIA w profilaktyce społecznej”, zorganizowanej dla przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obrębie profilaktyki.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z działaniami podejmowanymi obecnie w ramach profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zamieszkującej środowiska określane jako defaworyzowane społecznie.