Sprawozdania OPP

Stowarzyszenie "17-tka" jest organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne wraz z bilansem uproszczonym. 

 

Rok 2014

Sprawozdanie merytoriczne     Bilans uproszczony     Rachunek zysków i strat

 

Rok 2013

Sprawozdanie merytoriczne     Bilans uproszczony     Rachunek wyników

 

Rok 2012

Sprawozdanie merytoriczne     Bilans uproszczony     Rachunek wyników

 

Rok 2011

Sprawozdanie merytoriczne     Bilans uproszczony     Rachunek wyników