Pedagogika ulicy

Dzieci, pozbawione należytej opieki ze strony dorosłych, spędzają większość czasu na ulicy. Młody człowiek, pozostawiony sam sobie, narażony jest na wszelakie zagrożenia. Aby zapobiec szerzeniu się agresji, narkomanii, alkoholizmu czy też innych patologii wśród dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie 17-tka, w 2007 roku, powołało nowy program – Pedagogikę Ulicy. Streetworking, jak sama nazwa wskazuje (ang. street - ulica, work - praca), to praca uliczna. Polega ona na docieraniu z pomocą tam, gdzie przebywają najbardziej wykluczone grupy, pozbawione jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia. Pedagodzy Ulicy wychodzą naprzeciw młodzieży, która potrzebuje pomocy, ze względu na trudne sytuacje życiowe (konflikty rodzinne, biedę, przemoc, alkoholizm).

Młodzi ludzie nie zgłaszają się do świetlicy, czy klubu młodzieżowego, gdzie nie potrafią zaakceptować zasad, które tam obowiązują. Objęci są opieką w ich własnym środowisku, czyli tam gdzie czują się swobodnie. Dotychczas działania „Ekipy z Placu” prowadzono w trzech rybnickich dzielnicach - Boguszowice Osiedle, Niewiadom oraz Niedobczyce. Streetworkerzy docierają do najtrudniejszej i najbardziej zaniedbanej młodzieży. Spotkania z podopiecznymi odbywają się w otwartej przestrzeni - na podwórkach, hałdach, placach zabaw czy też w parkach. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym, zabierane są do takich miejsc jak kino, teatr czy restauracje. Specjalnie dla nich organizowane są różnorodne zajęcia i projekty artystyczne oraz społeczno -kulturalne, a także wyjazdy wakacyjne, które mają na celu spełnienie ich pragnień i marzeń. Jednakże co najważniejsze, Pedagodzy Ulicy zapewniają im wsparcie, pomoc, a także możliwość prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego. Dzięki pracy Pedagogów Ulicy dzieci mają szansę poznania innego, lepszego świata.